Ger Koppenens

Sinds 1985 toen Ger lid werd van CV OLUM heeft hij zijn sporen verdiend op diverse manieren waarbij hij in het seizoen 1987-1988 ook zelf Prins was.Ger is daarna jaren lang vorst geweest als opvolger van nestor Piet Wouters.Van 2005 tot en met 2014 was Ger eveneens voorzitter van CV OLUM met als hoogtepunt de viering van het 66-jarig bestaan. Met “vier op un hupke”won hij 2 maal de Helmondse Schlager en verder is Ger actief in diverse commissies als Commissie Carnaval, mizunalle, jubileum commissies en commissie kleding.

 

 

Diny de Vries †

Diny is 44 jaar lid geweest van deze vereniging.Diny was al vanaf 1961 actief bij CV OLUM. In 2008 heeft ze haar bezigheden mede vanwege gezondheidsredenen op een lager pitje moeten zetten. In al die jaren zorgde Diny voor de officiële OLUM kleding en de kleding van de OLUM dans- en Prinsengarde. Ook is Diny de maakster van het huidige OLUM vaandel, maar ook het vorige vaandel kwam uit haar handen. Gedurende al die jaren was de woning van John en Diny ook het omkleed- en vertrekpunt van de OLUM dans- en Prinsengarde naar de activiteiten.

 

Piet Thielen †

Piet is 21 jaar lang voorzitter geweest van C.V. OLUM en van de Raad van Elf. Daarnaast is hij actief geweest in vele commissies. Jaren lang verzorgde hij elke donderdagavond namens C.V. OLUM de kienavond in het TOV.

 

 

 

John de Vries †

John was een zeer gewaardeerd, bijzonder actief en trouw lid van zowel de Raad van Elf als van de Vriendenkring van C.V. OLUM. Met zijn creatieve talenten heeft hij 37 jaar in belangrijke mate het gezicht van C.V. OLUM bepaald. Hoogtepunten waren ongetwijfeld zijn ontwerpen voor de optocht.

 

 

 

Wim Vermeulen †

Dhr. Vermeulen had als penningmeester van het ontspannings-comité van RKSV MULO grote verdienste voor de toen nog jonge C.V. OLUM. Hoewel al jaren niet meer actief was Wim een trouw en belangstellend lid van onze vereniging.