Piet Wouters †

Samen met zijn vader Godefridus Wouter was Piet bij de oprichting van wat nu Carnavals Vereniging OLUM is. In januari 1948 begon het Ontspannings Comité van RKSV OLUM met de eerste Carnavalsactiviteiten. Piet was daarbij al heel snel een actief en betrokken lid. Vanaf begin jaren ’60 werd hij in zijn rol als Ceremoniemeester al gezichtsbepalend bij de OLUM-activiteiten. Een Grootvorst die het woord deed had men tot 1966 niet, dat werd toen overgelaten aan de Prins en de Ceremoniemeester.

Na zijn intrede in het bestuur van het Ontspannings-Comité werd Piet op 12 september 1966 aangesteld als secretaris. Nadat de eerste Grootvorst (Ted de Haas) op 17 februari 1968 afscheid nam van die functie was Piet diegene die het stokje overnam, en die functie op zijn eigen bekende wijze invulde.

Tijdens de jubileumviering van het 44 jarig bestaan van OLUM op 22 februari 1992 werd Piet voor zijn langdurige en grote verdienste voor CV OLUM benoemd tot erelid van de vereniging. En werd de titel Grootvorst een Eretitel. Diezelfde dag ontving Piet uit handen van Burgemeester Wim van Elk de legpenning van de gemeente Helmond.

Piet Wouters had niet alleen grote verdiensten voor OLUM maar voor het hele Helmondse Carnaval en dat werd gewaardeerd. Piet was Erelid van de Oranjebuurt en de Bromsnorren en ontving van de Keiebijters de Nobelsprijs. Daarnaast was Piet ook erelid van de moedervereniging RKSV MULO.

In 1988 stopte Piet als Grootvorst en in 1994 beëindigde hij na zo’n 28 jaar zijn functie als secretaris van de vereniging. Tot aan zijn overlijden op 12 mei 2009 bleef Piet, weliswaar niet meer actief, sterk betrokken bij CV OLUM.

 “en dé hittie naw gedaon um dettie Hellemonder is”

 

 

 

Guus Colen †

In 1956 sloot Guus Colen zich aan bij de Raad van Elf van Carnavals Vereniging OLUM. Guus was vanaf het begin iemand die zich liet gelden binnen de vereniging. Guus had altijd wel ideeën wat men als vereniging kon en moest doen. Van die ideeën haalden er veel de eindstreep niet, vaak vanwege het ontbreken van financiële middelen. Ook daarvoor had Guus wel oplossingen; door het maken van verkoop artikelen en met het oprichten van de “Club van 33” bracht hij wat extra geld de vereniging binnen. Voorbeelden van ideeën die wel uitgevoerd konden worden er waarvan we nu nog steeds gebruik van maken zijn de markante gele OLUM shawl en onze prachtige OLUM vlag.

Inmiddels was Guus deel gaan uitmaken van het Ontspannings-Comité waar hij op 2 november 1981 als Penningmeester aan de slag ging. Iets wat hem als lid van de commissie financiën en beheerder van de Raad van Elf-kas wel toevertrouwd was. Menigmaal werd een Raad van Elf vergadering beëindigd met de woorden van Guus: “Heren contributie”!

Guus is actief geweest in vele OLUM commissies, eigenlijk zijn er door de jaren heen weinig OLUM commissies geweest waarvan Guus geen deel uitmaakte, en mocht hij onverhoopt geen plek hebben in een commissie kon men altijd een beroep op Guus doen. Ook was hij gedurende jaren de OLUM archivaris.

Op carnavals gebied heeft Guus begin jaren 70 nog even opgetreden als Ceremoniemeester, maar als lid van de Raad van Elf kon Guus altijd volop genieten van Carnavalsactiviteiten zoals de Zittingsavonden. Dan vertelde hij aan iedereen die het maar horen wilde: “wan skôn club toch” !

Op 22 januari 2000 ontving Guus in zijn 44e jaar als lid, de titel:  Erelid van CV OLUM. Een titel die hem zeker toekwam.

Tot op het laatste moment is Guus actief gebleven bij OLUM en bezocht zo mogelijk de vergaderingen en Carnavals activiteiten. De dag voor zijn overlijden, op maandag 16 november 2009, is Guus nog onderscheiden door de nieuwe OLUM Prins.

 “Carnaval was zijn feest, OLUM was zijn Club”