Bericht van het Bestuur

Beste leden van de vriendenkring van carnavalsvereniging OLUM,

Het zal u niet ontgaan zijn dat carnaval 2020/2021 anders zal zijn dan andere jaren. De hele
zomer hebben wij als bestuur de ontwikkelingen omtrent het coronavirus serieus in de gaten
gehouden. Intern hadden we al eerder besloten geen nieuwe prins te gaan kiezen in november,
maar we hoopten er stiekem wel op dat we, met wat aanpassingen, samen met u een mooie
carnaval zouden kunnen beleven in 2021. Met de huidige ontwikkelingen en na gezamenlijk
overleg met de Helmondse carnavalsverenigingen en de gemeente Helmond hebben we helaas
moeten besluiten alle geplande activiteiten te annuleren.

Dat betekent:
• De algemene ledenvergadering (ALV) wordt tot nader order uitgesteld.
• Geen prinsbekendmaking op 13 november 2020.
• Geen kletsavond op 29 januari 2021.
• Geen deelname van OLUM aan de optocht op 14 februari 2021.
• Geen carnavalsontbijt op 15 februari 2021.
Uiteraard doet dit ons carnavalshart zeer, maar uw en onze gezondheid staat op de eerste
plaats.

Wij hopen van harte dat u ons ondanks het annuleren van deze activiteiten zult steunen in het

aankomende seizoen. Wij blijven niet stil zitten en blijven de ontwikkelingen volgen. En moch-
ten er tegen februari 2021 toch mogelijkheden zijn voor het vieren van een feestje, in welke

vorm dan ook, dan zullen wij u hierover berichten. Want wij blijven hopen op een weerzien met
u in het nieuwe jaar.

Tot die tijd hopen wij dat het u allen goed gaat en dat u in goede gezondheid bent en blijft.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CV OLUM